zpět / Příručka pro projektování a navrhování staveb

1. Přehledy 
 • PŘEHLED CERTIFIKÁTŮ SYSTÉMŮ A VÝROBKŮ
 • 1.1.1 CERTIFIKÁTY SYSTÉMŮ
 • 1.1.2 CERTIFIKÁTY A PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKŮ
 • PŘEHLEDY VÝROBKŮ
 • 1.2.1 PŘEHLEDOVÁ MAPA VÝROBKŮ
 • 1.2.2 PŘEHLED ZNAČENÍ VÝROBKŮ
 • 1.2.3 PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH TYPŮ
2. Výrobky 

2.1 ZÁKLADY

 • 2.1.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 15435
 • 2.1.2 BEDNÍCÍ DÍLCE SE ZÁMKOVÝMI SPOJI
 • 2.1.3 BEDNÍCÍ DÍLCE BEZ ZÁMKOVÝCH SPOJŮ
 • 2.1.4 PILÍŘOVÉ TVÁRNICE
 • 2.1.5 TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

2.2 ZDIVO

 • 2.2.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 771-3
 • 2.2.2 OBVODOVÉ ZDIVO – NOSNÉ I VÝPLŇOVÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLOŽKOU
 • 2.2.3 NOSNÉ ZDIVO – BETONOVÉ/LIAPORBETONOVÉ
 • 2.2.4 NOSNÉ AKUSTICKÉ ZDIVO SE ZVÝŠENOU ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ
 • 2.2.5 PŘÍČKY – BETONOVÉ/LIAPORBETONOVÉ
 • 2.2.6 BETONOVÉ CIHLY A KOSTKY
 • 2.2.7 ZVUKOVĚ POHLTIVÉ ZDI A PŘÍČKY
 • 2.2.8 DOPLŇKOVÉ VÝROBKY
  • 2.2.8.1 MALTY
  • 2.2.8.2 POMŮCKY PRO ZDĚNÍ
 • 2.2.9 TABULKY TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

2.3 PŘEKLADY

 • 2.3.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 845-2
 • 2.3.2 PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY
 • 2.3.3 SKLÁDANÉ PŘEKLADY - NEZATÍŽENÉ
 • 2.3.4 SKLÁDANÉ PŘEKLADY - ZATÍŽENÉ
 • 2.3.5 TABULKY TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

2.4 ŽELEZOBETONOVÉ TYČOVÉ PRVKY

 • 2.4.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 13225

2.5 SCHODIŠTĚ

 • 2.5.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 14483

2.6 STROPY

 • 2.6.1 STROPNÍ SYSTÉMY Z TRÁMŮ A VLOŽEK
  • 2.6.1.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 15037
  • 2.6.1.2 STROPNÍ TRÁMCE
  • 2.6.1.3 STROPNÍ VLOŽKY, STROPNÍ DESTIČKY, POLYSTYRENOVÉ UCPÁVKY
  • 2.6.1.4 ARMOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
  • 2.6.1.5 LIVETHERM STROP 200
  • 2.6.1.6 LIVETHERM STROP 250
  • 2.6.1.7 LIVETHERM STROP 300
 • 2.6.2 FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY DLE ČSN EN 1942-1-1
 • 2.6.3 ZVUKOVĚ POHLTIVÉ STROPNÍ PANELY/ŽB STROPNÍ PANELY DLE ČSN EN 1992-1-1

2.7 PRVKY PRO SYSTÉMOVÉ KOMÍNY

 
 • 2.7.1 KOMÍNOVÉ TVÁRNICE
 • 2.7.2 KRYCÍ A KONZOLOVÉ DESKY

2.8 SYSTÉMOVÉ KOMÍNY

 • 2.8.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 1443
 • 2.8.2 KOMÍNY BLK S KOVOVÝMI VLOŽKAMI
 • 2.8.3 KOMÍNY BLK S PLASTOVÝMI VLOŽKAMI
 • 2.8.4 KOMÍNY PLEWA S KERAMICKÝMI VLOŽKAMI

2.9 PRVKY PRO KOMUNIKACE A ZAHRADU

 • 2.9.1 PLOTY
  • 2.9.1.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 12839
  • 2.9.1.2 PLOTOVÉ SLOUPKY
  • 2.9.1.3 PLOTOVÉ DESKY
  • 2.9.1.4 PLOTOVÉ PATKY
  • 2.9.1.5 PLOTOVÉ STŘÍŠKY, SLOUPOVÉ HLAVICE
 • 2.9.2 SVAHOVKY
  • 2.9.2.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 13198
 • 2.9.3 KOMUNIKACE
  • 2.9.3.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 1340

2.10 ARMATURY PRO ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY ….. PŘIPRAVUJEME

 • 2.10.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 10080
 

2.11 SILNIČNÍ PANELY ….. PŘIPRAVUJEME

 • 2.11.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE STO 030-047966
 

2.12 STĚNOVÉ SKLÁDANÉ PANELY-AKUSTIK (ZVUKOVĚ POHLTIVÉ) ….. PŘIPRAVUJEME

 

2.13 BETONY ….. PŘIPRAVUJEME

 • 2.13.1 DEFINICE, NÁZVOSLOVÍ, TERMÍNY DLE ČSN EN 206-1
 

2.14 POTĚRY CEMENTOVÉ ….. PŘIPRAVUJEME

 
3. Konstrukční detaily 
 • 3. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
 • 3.1 KONSTRUKČNÍ DETAILY
 • 3.1.1 ZÁKLADNÍ DETAILY
 
 • 3.1.1.1 ZÁKLADY
 • 3.1.1.2 OBVODOVÉ ZDIVO
 • 3.1.1.3 NOSNÉ ZDIVO
 • 3.1.1.4 PŘÍČKY
 • 3.1.1.5 PŘEKLADY A ŘEŠENÍ OTVORŮ
 • 3.1.1.6 STROPY
 • 3.1.1.7 SCHODIŠTĚ ….. PŘIPRAVUJEME
 
 • 3.1.1.8 STŘECHY
 • 3.1.1.9 INSTALACE V KONSTRUKCÍCH
 • 3.1.1.10 PODLAHY ….. PŘIPRAVUJEME
 
 • 3.1.1.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY ….. PŘIPRAVUJEME
 
 • 3.1.2 DETAILY PROVÁDĚNÍ STAVEB
 
 • 3.1.2.1 ZALOŽENÍ PODSKLEPENÉHO OBJEKTU
 • 3.1.2.2 ZALOŽENÍ NEPODSKLEPENÉHO OBJEKTU
 • 3.1.2.3 OTVORY VČETNĚ VÝPLNÍ (OKNA, DVEŘE, FRANC. OKNA, BALKON. DVEŘE)
 • 3.1.2.4 STŘECHY PŘÍČKY, STROPY, BALKONY ….. PŘIPRAVUJEME
 • 3.2 MONTÁŽNÍ POSTUPY LIVETHERM
 
 • 3.2.1 ZDÍCÍ SYSTÉM LIVETHERM
 • 3.2.2 STROPNÍ SYSTÉM LIVETHERM
 • 3.3 MONTÁŽNÍ POSTUPY KOMÍNŮ BLK,PLEWA
 
 • 3.3.1 BLK KLASIC
 • 3.3.2 PLEWA ECONOMY
 • 3.3.3 PLEWA CLASSIC
4. Statika 
 • 4.1 STATICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
  • 4.1.1 ÚČEL STATICKÉHO NAVRHOVÁNÍ
  • 4.1.2 POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
 • 4.2 ZATÍŽENÍ
  • 4.2.1 PLATNÉ NORMY PRO VÝPOČET ZATÍŽENÍ
  • 4.2.2 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
   • 4.2.2.1 MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI
   • 4.2.2.2 NÁVRHOVÉ SITUACE A KOMBINACE ZATÍŽENÍ
 • 4.3 NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ
  • 4.3.1 ZDIVO
   • 4.3.1.1 PLATNÉ NORMY
   • 4.3.1.2 TERMINOLOGIE
   • 4.3.1.3 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY, ZÁSADY PROVÁDĚNÍ ZDIVA
   • 4.3.1.4 VÝPOČETNÍ POSTUPY PRO NAVRHOVÁNÍ ZDIVA
  • 4.3.2 PŘEKLADY
   • 4.3.2.1 PLATNÉ NORMY
  • 4.3.3 STROPY
   • 4.3.3.1 PLATNÉ NORMY
   • 4.3.3.2 TERMINOLOGIE
   • 4.3.3.3 MATERIÁLY
   • 4.3.3.4 TYPOLOGIE STROPNÍCH SYSTÉMŮ Z TRÁMŮ A VLOŽEK
   • 4.3.3.5 VÝPOČETNÍ POSTUPY PRO NAVRHOVÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
   • 4.3.3.6 ZVYŠOVÁNÍ ÚNOSNOSTI, KOMPENZACE PRŮHYBŮ
 • 4.4 DOPORUČENÍ A PŘÍKLADY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM STAVBY
  • 4.4.1 ZÁKLADY
  • 4.4.2 NADZÁKLADOVÉ ZDIVO
   • 4.4.2.1 SUTERÉNNÍ ZDIVO
   • 4.4.2.2 ZDIVO NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
   • 4.4.2.3 PŘÍKLAD
  • 4.4.3 PŘEKLADY
  • 4.4.4 STROPY A VĚNCE
   • 4.4.4.1 VAZBA ZDIVA NA STROPNÍ KONSTRUKCE
   • 4.4.4.2 VĚNCE
  • 4.4.5 SCHODIŠTĚ ... PŘIPRAVUJEME
  • 4.4.6 STŘECHY
   • 4.4.6.1 PŮSOBENÍ ZASTŘEŠENÍ NA ZDIVO
   • 4.4.6.2 KROVY
   • 4.4.6.3 PODKROVÍ
   • 4.4.6.4 VAZNÍKY
  • 4.4.7 PŘÍČKY
  • 4.4.8 INSTALACE
   • 4.4.8.1 OTVORY A ZESLABENÍ ZDIVA
   • 4.4.8.2 VEDENÍ INSTALACÍ ZDĚNOU KONSTRUKCÍ
  • 4.4.9 PODLAHY ... PŘIPRAVUJEME
  • 4.4.10 POVRCHOVÉ ÚPRAVY ... PŘIPRAVUJEME
 • 4.5 TABULKOVÉ HODNOTY
  • 4.5.1 VLASTNÍ TÍHY KONSTRUKCÍ LIVETHERM
   • 4.5.1.1 VLASTNÍ TÍHY STĚN A PŘÍČEK
   • 4.5.1.2 VLASTNÍ TÍHY PILÍŘŮ
   • 4.5.1.3 VLASTNÍ TÍHY STROPŮ
  • 4.5.2 TABULKY PRO ZDIVO LIVETHERM
   • 4.5.2.1 CHARAKTERISTICKÉ PEVNOSTI NOSNÉHO ZDIVA
   • 4.5.2.2 CHARAKTERISTICKÉ PEVNOSTI NOSNÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO ZDIVA
   • 4.5.2.3 CHARAKTERISTICKÉ PEVNOSTI OBVODOVÉHO ZDIVA
   • 4.5.2.4 STANOVENÍ NÁVRHOVÉ PEVNOSTI ZDIVA LIVETHERM
   • 4.5.2.5 ÚNOSNOSTI ZDIVA LIVETHERM DLE ZJEDNODUŠENÝCH METOD
    • A) PŘEDPOKLADY PRO METODU DLE ČSN EN 1996-3
    • B) PŘEDPOKLADY PRO METODU DLE ČSN EN 1996-3, PŘÍLOHA A
   • 4.5.2.6 ÚNOSNOST ZDIVA LIVETHERM – OBVODOVÉ ZDIVO
   • 4.5.2.7 ÚNOSNOST ZDIVA LIVETHERM – NOSNÉ ZDIVO
   • 4.5.2.8 ÚNOSNOST ZDIVA LIVETHERM – NOSNÉ, VYSOKOPEVNOSTNÍ ZDIVO
   • 4.5.2.9 TABULKA ORIENTAČNÍ ÚNOSNOSTI ZDIVA LIVETHERM
   • 4.5.2.10 ÚNOSNOST SUTERÉNNÍHO ZDIVA LIVETHERM
   • 4.5.2.11 DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA LIVETHERM
  • 4.5.3 TABULKY ÚNOSNOSTI PŘEKLADŮ
   • 4.5.3.1 PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY ŠÍŘKY 60 mm
   • 4.5.3.2 PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY ŠÍŘKY 115 mm
   • 4.5.3.3 SKLÁDANÉ PŘEKLADY – NEZATÍŽENÉ
   • 4.5.3.4 SKLÁDANÉ PŘEKLADY – ZATÍŽENÉ
  • 4.5.4 TABULKOVÉ ÚNOSNOSTI KONSTRUKCÍ LIVETHERM STROP
   • 4.5.4.1 NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ
   • 4.5.4.2 SKLADBY STROPNÍ KONSTRUKCE UVAŽOVANÉ V TABULKÁCH
   • 4.5.4.3 ŘEZY STROPNÍ KONSTRUKCE
   • 4.5.4.4 STATICKÁ SCHÉMATA STROPNÍCH TRÁMCŮ, VYZTUŽOVÁNÍ
   • 4.5.4.5 LIVETHERM STROP 200 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZÁKLADNÍ-OSOVÁ VZDÁLENOST 660 mm
   • 4.5.4.6 LIVETHERM STROP 200 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZESÍLENÁ-OSOVÁ VZDÁLENOST 480 mm
   • 4.5.4.7 LIVETHERM STROP 200 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZÁKLADNÍ-OSOVÁ VZDÁLENOST 780 mm
   • 4.5.4.8 LIVETHERM STROP 200 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZESÍLENÁ-OSOVÁ VZDÁLENOST 600 mm
   • 4.5.4.9 LIVETHERM STROP 250 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZÁKLADNÍ-OSOVÁ VZDÁLENOST 660 mm
   • 4.5.4.10 LIVETHERM STROP 250 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZESÍLENÁ-OSOVÁ VZDÁLENOST 480 mm
   • 4.5.4.11 LIVETHERM STROP 250 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZÁKLADNÍ-OSOVÁ VZDÁLENOST 780 mm
   • 4.5.4.12 LIVETHERM STROP 250 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZESÍLENÁ-OSOVÁ VZDÁLENOST 600 mm
   • 4.5.4.13 LIVETHERM STROP 300 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZÁKLADNÍ-OSOVÁ VZDÁLENOST 660 mm
   • 4.5.4.14 LIVETHERM STROP 300 JEDNODUCHÁ KOMBINACE-ZESÍLENÁ-OSOVÁ VZDÁLENOST 780 mm
   • 4.5.4.15 KONZOLY
5. Stavební fyzika 
 • 5.1 TEPELNÁ TECHNIKA KOMENTÁŘ
 • 5.1.1 PLATNÉ NORMY
 • 5.1.2 VÝKLAD POJMŮ A DEFINICE DLE ČSN 730540
  • 5.1.2.1 PARAMETRY VZTAHUJÍCÍ SE K PROSTUPU TEPLA
  • 5.1.2.2 PARAMETRY VZTAHUJÍCÍ SE KE KONDENZACI VODNÍCH PAR
 • 5.1.3 POŽADOVANÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ
  • 5.1.3.1 POVRCHOVÉ TEPLOTY
  • 5.1.3.2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PŘI TEPLOTĚ VNITŘNÍHO VZDUCHU 20°C
  • 5.1.3.3 LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA
  • 5.1.3.4 BODOVÝ ČINITEL PROSTUPU TEPLA
  • 5.1.3.5 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
 • 5.1.4 TEPELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY MATERIÁLŮ POUŽITÝCH VE VÝPOČTECH
 • 5.1.5 VÝPOČTOVÉ MODELY VÝROBKŮ
  • 5.1.5.1 TVÁRNICE OBVODOVÉ TOB/TOL+S, TOB/TOL+N
  • 5.1.5.2 TVÁRNICE NOSNÉ TNB/TNL
  • 5.1.5.3 TVÁRNICE PŘÍČKOVÉ
  • 5.1.5.4 LIVETHERM STROP 200/250/300
 • 5.1.6 NÁVRHOVÉ PARAMETRY KONSTRUKCÍ
 • 5.1.7 VZOROVÁ ŘEŠENÍ TEPELNÝCH VAZEB
  • 5.1.7.1 PROVEDENÍ SOKLU
   • A) MIN. ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z BD SOKLOVÝM POLYSTYRENEM
   • B) MIN. ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU Z BD SOKLOVÝM POLYSTYRENEM, VYSYPÁNÍ 1. ŘADY TVÁRNIC PERLITEM
  • 5.1.7.2 OBVODOVÉ ZDIVO - VNĚJŠÍ ROH
  • 5.1.7.3 OBVODOVÉ ZDIVO - VNITŘNÍ ROH
  • 5.1.7.4 PROVAZBA OBVODOVÉHO A VNITŘNÍHO ZDIVA
  • 5.1.7.5 SVISLÁ DRÁŽKA V OBVODOVÉM ZDIVU
  • 5.1.7.6 OTVORY VČETNĚ VÝPLNÍ (OKNA, DVEŘE, FRANC. OKNA, BALKON.DVEŘE)
   • A) NADPRAŽÍ
   • B) OSTĚNÍ
   • C) PARAPET
  • 5.1.7.7 SPOJ OBVODOVÉ ZDI SE STROPEM
  • 5.1.7.8 BALKON
   • A) BALKON - ZATEPLENÝ
   • B) BALKON - NEZATEPLENÝ
  • 5.1.7.9 ATIKA - PLOCHÁ STŘECHA
  • 5.1.7.10 ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI
   • A) ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI - STYK S PODHLEDEM PODKROVÍ
   • B) ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ ZDI - STYK SE STŘECHOU

Aktuality

 • Výprodej

  2.4.2024

 • Pro změnu noční fotky

  27.3.2024

 • Dnešní výroba našeho ztraceného bednění

  21.3.2024

 • Pohled na naší firmu při východu slunce

  12.3.2024

 • 11.3.2024

 • Stadion Nýrsko - Plot

  22.1.2024

  Img-20240122-wa0001

  Img-20240122-wa0000

 • Naše další realizace - opěrná stěna Partoltice

  13.11.2023

  Partoltice1

  Partoltice2

 • Montáž vazníků level Klatovy

  13.11.2023

  Level2-1

  Level2-2

 • Vykládka opěrných stěn

  28.10.2023

  2f869a1c-1846-4238-89d3-e25074ccff8e

  9d8e7128-f153-4e82-bc8f-4c9750cf0692

  E7515df9-9602-4486-8a13-dd85af576850

 • Přístavba k vile Praha Lochkov

  27.10.2023

  4a06937f-a808-4421-9d91-cd212f7af76e

  60f37ab0-2534-4c11-9d32-f361ce3abf4e

  105576cd-dcb2-4e3c-b8b9-e2c796c755e4

 • Realizace prefa stání na TKO. Akce ,,OS Praha - Ďáblice

  15.8.2023

  1db3e69a-1b38-4db5-b42b-02803d4eb73c

  5fcf1ab9-e869-4fea-8f9c-956c353d3be9

  31be3d56-f382-4677-bc6d-8d08948b9539

  54e99833-bf11-412a-990f-15ff03b10eec

  55d9efe5-4231-4b93-a059-ced1f5dc15c2

  3184e0d6-e128-4edb-ae10-1b24a2142cf3

  90563df3-82b1-4ccd-b03c-8a3bf3ae2ce1

  95859a00-3b3d-47cf-8fb4-26782a9d4a7c

  E48238c8-45b1-4708-ba3f-9960beb2a0d4

 • Naše mobilní čerpadlo Schwing s výložníkem 24m v akci

  3.7.2023

  Photo-2023-06-19-08-15-51_1

  Photo-2023-06-19-08-15-51_4

 • Osazování našich schodišť - Obchodní centrum Alice Plzeň

  21.6.2023

  Schodiste-1

  Schodiste-2

 • Rodinný dům Město Touškov - dodávka stropu a schodišť

  19.6.2023

  Rodinny-dum-stropy-schodiste-1

  Rodinny-dum-stropy-schodiste-2

 • Pohledové schodiště s protiskluzovou úpravou, zkosenými hranami a bazénové segmenty. Praha - Kobylisy

  16.6.2023

  Bazenove-segmenty

  Phledove-schodiste-1

  Phledove-schodiste-2

 • Lití naší samonivelační podlahové stěrky CEMFLOOR C25 Je to ideální roznášecí a vyrovnávací podklad pod vrchní nášlapové vrstvy. Do takového potěru se velice dobře zabudovává podlahové vytápění.

  5.5.2023

  4be092e5-7aee-4e79-91d7-76f786400df7

  752f6541-1bdc-44b0-9b36-87b8b45789d9

 • Z BETONU VÁM VYROBÍME VŠECHNO

  5.5.2023

  Bsg-letak-a4-betonove-prefabrikaty-tisk_page-0001

  Bsg-letak-a4-betonove-prefabrikaty-tisk_page-0002

 • DALŠÍ POVEDENÁ REALIZACE Z NAŠICH PREFA VÝROBKŮ - TRIBUNA NA FOTBALOVÉM STADIONU PLANÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

  27.4.2023

  Photo-2023-05-05-08-28-06

 • DODÁVÁME SKELETY HAL NYNÍ VČETNĚ MONTÁŽE

  12.4.2023

  Aktuality-skelety-hal

 • ​OBRUBY Z NAŠICH VÝROBKŮ, KTERÉ VYDRŽÍ NAVĚKY.

  27.3.2023

  230327112311

 • NAŠE VÝROBKY NA CESTĚ K ZÁKAZNÍKOVI.

  21.3.2023

  230324014119

 • NÁŠ NOVÝ PRODUKT - BETONOVÉ ŽLABY PRO ZEMĚDĚLCE 12.490 KČ BEZ DPH/KUS

  17.3.2023

  230324013938

 • DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ REALIZACE - ŘÍMSOVÉ PREFABRIKÁTY NA ANTONÍNSKÉ MOSTY.

  16.3.2023

  230324013853

 • POČASÍ NÁM PŘEJE.. PRVNÍ LETOŠNÍ VÝROBA TNB - 240

  23.2.2023

  230324013815

 • DALŠÍ VELMI POVEDENÁ STAVBA Z NAŠEHO POHLEDOVÉHO ZDIVA - FOTBALOVÝ STADION FK POSTOLOPRTY.

  16.2.2023

  230324013732

 • VÝROBA A MONTÁŽ SKELETŮ HAL.

  7.2.2023

  230324013637

 • NÁŠ NOVÝ PRODUKT - BETONOVÉ STOLY NA MÍRU

  1.2.2023

  230324013513

 • MONTÁŽ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VYROBENÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ PRO DIALYZAČNÍ CENTRUM KLATOVSKÉ NEMOCNICE.

  27.1.2023

  230324013430

 • ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU U NÁS BYL SLUNEČNÝ. PŘEJEME VÁM DODATEČNĚ KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2023!

  4.1.2023

  230324013320

 • PAMÁTNÍK LEGENDÁRNÍHO BĚŽCE EMILA ZÁTOPKA BYL ÚSPĚŠNĚ ZHOTOVEN Z NAŠEHO UHPC BETONU A VYSTAVEN VE MĚSTĚ MILOVICE

  18.10.2022

  230324013237

 • VELICE POVEDENÁ REALIZACE NAŠICH VÝROBKŮ- BYTOVÝ DŮM PŘÍBRAM. POHLEDOVÉ SCHODY

  14.10.2022

  230324013152

 • ZAKÁZKOVÁ PREFA PRO NÁROČNÉHO ZÁKAZNÍKA V SRN.

  25.8.2022

  230324013026

 • NAŠE NOVÉ 90T SILO NA CEMENT

  10.8.2022

  230324012916

 • DNEŠNÍ VÝCHOD SLUNCE NAD BETONÁRKOU.

  3.8.2022

  230324012818

 • PROSTOROVÉ VÝZTUŽE PRO VÝZNAMNOU ZAKÁZKU JSOU PŘIPRAVENY.

  27.7.2022

  230324012707

 • NAŠE NOVÁ PUMPA V AKCI.

  30.6.2022

  230324012616

 • AKTUÁLNĚ VYRÁBÍME 50 000 KUSŮ TVÁRNIC TOB+S. ZBOŽÍ PRO ZÁKAZNÍKY MÁME DOSTATEK.

  15.6.2022

  230324012457

 • NAŠE ZAKÁZKOVÉ SCHODIŠTĚ LETÍ KE SVÉMU ZÁKAZNÍKOVI

  24.5.2022

  230324012403

 • MUZEUM DŘEVAŘSTVÍ V DLOUHÉ VSI U SUŠICE - DODALI JSME KOMPLETNÍ ŽB SKELET, OBVODOVÉ VNITŘNÍ ZDIVO A STROPY.

  18.5.2022

  230324012310

 • VÝSTAVBA OBJEKTU ŠKOLY V LETECH U DOBŘICHOVIC Z NAŠEHO POHLEDOVÉHO ZDIVA

  27.4.2022

  230324012120

 • VÝSTAVBA NAŠÍ NOVÉ HALY JE V PLNÉM PROUDU, VČERA SE BETONOVALO AŽ DO VEČERNÍCH HODIN

  13.4.2022

  230324011931

 • V SOBOTU NÁM DORAZILY OD NAŠEHO DODAVATELE NOVÉ FORMY NA BETONOVÉ BLOKY, DNES UŽ JEJICH VÝROBA JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY

  5.4.2022

  230324011851

 • NAŠE NOVÁ STAVITELNÁ FORMA NA ZTUŽIDLA JE JIŽ V AKCI

  1.4.2022

  230324011753

 • NOVÁ PUMPA NA BETON ZA AKČNÍ CENY

  28.3.2022

  230324011652

 • STÁLE MODERNIZUJEME, ABYCHOM ZVLÁDLI ZVÝŠENOU POPTÁVKU PO NAŠICH VÝROBCÍCH

  25.3.2022

  230324011333

Obchodní oddělení

obchod@betonstavby.cz

376 360 172

Technické oddělení

krzanowska@betonstavby.cz

376 360 190

Expedice, Betonové směsi

expedice@betonstavby.cz

376 360 124

Otevírací doba

letní                                Po-Pá 6:00 - 17:00

zimní (1.10.-31.3.)      Po-Pá 7:00 - 17:00

sobota                            po domluvě

Transportbeton

dodání po domluvě 24/365

BSG s.r.o.

Předslav 99

info@betonstavby.cz

376 360 150

IČ: 021 08 232

DIČ: CZ02108232

Společnost BSG s.r.o. je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29066

Sdílejte s námi

Zásady ochrany osobních údajů

Spravovat cookies