Betonové zdivo

Ekologický stavební materiál

Základním materiálem použitým pro výrobu zdících prvků BSG je mezerovitý beton popř. liaporbeton.

Pro jeho výrobu je použito výhradně pálených (liapor) a nepálených materiálů - tj. křemičitého písku, kamenné drtě (alt. liaporu), cementu a vody. Jedná se tedy o ekologicky nezávadné stavební materiály pro skutečně zdravé bydlení.

Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu alt. neoporu) a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách.

Díky tomuto výrobnímu postupu je výroba zdících prvků BSG energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě nevzniká žádný druhotný odpad ani škodliviny poškozující vzduch. Zdící prvky BSG se vyrábějí dle ČSN EN 771-3. Beton jako takový je desetiletími prověřený stavební materiál, který je odolný proti mechanickému i klimatickému poškození. V kombinaci s vloženou masivní tepelnou izolací získáme unikátní zdící prvek BSG, určený pro výstavbu nízkoenergetických domů, bez další izolace na fasádě.

Možnosti použití

Zdící prvky BSG jsou betonové alt. liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodového nosné i výplňové zdivo nízkoenergetických domů tloušťky 400 mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký odpor a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru.

Zdivo ze zdících prvků BSG je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod atd.) s omezením do max. 4 - 6 podlaží (viz statické řešení a statický výpočet).

Hospodárnost systému BSG

Při vývoji zdících prvků BSG byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a na zajištění výroby dokonale přesných výrobků, zajišťující možnost zdění tvárnic na maltu pro tenké spáry (lepidlo). Spojením liaporbetonu s polystyrénovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok, který je oproti klasickým zdícím materiálům lehčí, je dobře opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu.

Zdící sytém BSG vs. tepelné mosty

Systémové zdivo se svými tvarovkami je navrženo tak, aby při dodržení postupu výstavby byl objekt rovnoměrně tepelně izolován. Při řádném kladení tvárnic na sraz izolačních vložek je zajištěna celistvost tepelné izolace, která je průběžná po vnější straně obvodového zdiva. Doplňkové tvarovky /věncové, rohové a překladové/ vyřeší detaily problematických míst, kde dochází nejčastěji ke vzniku tepelných mostů. Ty mají v praxi za následek nejen energetické zvýšení náročnosti domu, ale především změny povrchových teplot v interiéru.

Díky poklesu povrchové teploty v zimním období dochází ke kondenzacím a zhoršení hygieny prostředí vlivem růstu plísní.

Výhoda izolantu na vnější straně zdiva BSG spočívá i při rozvodu vnitřních instalací, kdy nedochází k oslabení izolačních schopností jako je tomu například u zdiva, které izoluje v celé své tloušťce.

Rovněž místa osazení okenních a dveřních rámů, napojení střešní izolace a soklové části domu jsou systémově vyřešeny.

Když nestačí integrovaný izolant

Tepelně izolační vlastnosti sendvičového zdiva jsou závislé na síle integrované izolační vložky a typu izolačního materiálu. V případě ještě vyššího požadavku tepelné izolace obvodového zdiva je možné řešit zateplení nosných betonových či liaporových tvárnic kontaktním zateplením v požadované tloušťce při ponechání všech výhod betonového zdiva.

Výborná akumulace betonového zdiva

Zdící prvky BSG jsou ideální pro stavby nízkoenergetických domů, které výrazně šetří náklady na jejich následný provoz (vytápění). Dům z tvárnic BSG je tepelně úsporný, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice.

Stavba i zateplení v jednom

Provedením sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení dodatečného zateplení. V zimním období jsou uvnitř stavby příznivější teplotní podmínky pro dokončovací práce i při požadavku na minimální teploty pro aplikace podlah a omítek. Vnější betonová skořepina zajistí ochranu izolační vložky proti povětrnostním vlivům i proti mechanickému poškození. S konečným vzhledem domu, tedy vnějšími omítkami není třeba spěchat.

Pohledové zdivo, omítky a obklady

Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku na omítky dvouvrstvé lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty pro tenké spáry je minimální, díky toleranci zdících prvků v ložné spáře ± 2,00 mm.

Nenasákavost, přesnost a samonosná vnější skořepina umožňují realizaci omítek bez penetrace zdiva v menší vrstvě = finanční úspora.

V případě použití zdiva BSG v režném provedení je nutné min. venkovní fasádu zaspárovat (spárovací hmota BS SPM) a následně ošetřit vodoodpudivým nástřikem BS HYDROFOB v transparentním nebo barevném provedení, tzv. hydrofobizační nátěr.

V případě realizace dřevěných vnějších obložení a fasádních svítidel je možné je kotvit pouze do ochranné skořepiny. U těžších zavěšených konstrukcí musí způsob kotvení posoudit statik.

Komplexní systém

Sortiment zdiva v rámci komplexního systému dodávky stavby doplňují i základové prvky, pilířové tvárnice, skládané stropní konstrukce, překlady, schodiště, ploty či prvky zahradní architektury včetně svahovek.

Zdivo pak dodáváme především jako tepelně izolační obvodové tvárnice, nosné tvárnice, cihly velké a malé včetně betonových kostek. Nabízíme i vysokopevnostní a ukustické tvárnice. Dále vyrábíme příčkové (nenosné) tvárnice, bednící dílce. Dodáváme i doplňkové zboží v podobě zdících malt a malt pro tenké spáry, hydrofobní nátěry a maltovací pomůcky pro zdění.

Podrobnosti správného provedení zdění naleznete v návodech a montážních doporučeních (ke stažení zde).

BSG dobrá volba, která přesvědčí výhodnou cenou a vysokou kvalitou.

 

Reference


Pohledové betonové zdivo BSG

Zdivo BSG použité v exteriéru a interiéru bez omítek.


Pohledové betonové zdivo BSG

Zdivo BSG v interiéru komerční výstavby.


Tepelně izolační zdivo BSG

Bytová výstavba realizovananá systémem zdiva BSG.

Všechny reference

Aktuality

 • Výprodej

  2.4.2024

 • Pro změnu noční fotky

  27.3.2024

 • Dnešní výroba našeho ztraceného bednění

  21.3.2024

 • Pohled na naší firmu při východu slunce

  12.3.2024

 • 11.3.2024

 • Stadion Nýrsko - Plot

  22.1.2024

  Img-20240122-wa0001

  Img-20240122-wa0000

 • Naše další realizace - opěrná stěna Partoltice

  13.11.2023

  Partoltice1

  Partoltice2

 • Montáž vazníků level Klatovy

  13.11.2023

  Level2-1

  Level2-2

 • Vykládka opěrných stěn

  28.10.2023

  2f869a1c-1846-4238-89d3-e25074ccff8e

  9d8e7128-f153-4e82-bc8f-4c9750cf0692

  E7515df9-9602-4486-8a13-dd85af576850

 • Přístavba k vile Praha Lochkov

  27.10.2023

  4a06937f-a808-4421-9d91-cd212f7af76e

  60f37ab0-2534-4c11-9d32-f361ce3abf4e

  105576cd-dcb2-4e3c-b8b9-e2c796c755e4

 • Realizace prefa stání na TKO. Akce ,,OS Praha - Ďáblice

  15.8.2023

  1db3e69a-1b38-4db5-b42b-02803d4eb73c

  5fcf1ab9-e869-4fea-8f9c-956c353d3be9

  31be3d56-f382-4677-bc6d-8d08948b9539

  54e99833-bf11-412a-990f-15ff03b10eec

  55d9efe5-4231-4b93-a059-ced1f5dc15c2

  3184e0d6-e128-4edb-ae10-1b24a2142cf3

  90563df3-82b1-4ccd-b03c-8a3bf3ae2ce1

  95859a00-3b3d-47cf-8fb4-26782a9d4a7c

  E48238c8-45b1-4708-ba3f-9960beb2a0d4

 • Naše mobilní čerpadlo Schwing s výložníkem 24m v akci

  3.7.2023

  Photo-2023-06-19-08-15-51_1

  Photo-2023-06-19-08-15-51_4

 • Osazování našich schodišť - Obchodní centrum Alice Plzeň

  21.6.2023

  Schodiste-1

  Schodiste-2

 • Rodinný dům Město Touškov - dodávka stropu a schodišť

  19.6.2023

  Rodinny-dum-stropy-schodiste-1

  Rodinny-dum-stropy-schodiste-2

 • Pohledové schodiště s protiskluzovou úpravou, zkosenými hranami a bazénové segmenty. Praha - Kobylisy

  16.6.2023

  Bazenove-segmenty

  Phledove-schodiste-1

  Phledove-schodiste-2

 • Lití naší samonivelační podlahové stěrky CEMFLOOR C25 Je to ideální roznášecí a vyrovnávací podklad pod vrchní nášlapové vrstvy. Do takového potěru se velice dobře zabudovává podlahové vytápění.

  5.5.2023

  4be092e5-7aee-4e79-91d7-76f786400df7

  752f6541-1bdc-44b0-9b36-87b8b45789d9

 • Z BETONU VÁM VYROBÍME VŠECHNO

  5.5.2023

  Bsg-letak-a4-betonove-prefabrikaty-tisk_page-0001

  Bsg-letak-a4-betonove-prefabrikaty-tisk_page-0002

 • DALŠÍ POVEDENÁ REALIZACE Z NAŠICH PREFA VÝROBKŮ - TRIBUNA NA FOTBALOVÉM STADIONU PLANÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

  27.4.2023

  Photo-2023-05-05-08-28-06

 • DODÁVÁME SKELETY HAL NYNÍ VČETNĚ MONTÁŽE

  12.4.2023

  Aktuality-skelety-hal

 • ​OBRUBY Z NAŠICH VÝROBKŮ, KTERÉ VYDRŽÍ NAVĚKY.

  27.3.2023

  230327112311

 • NAŠE VÝROBKY NA CESTĚ K ZÁKAZNÍKOVI.

  21.3.2023

  230324014119

 • NÁŠ NOVÝ PRODUKT - BETONOVÉ ŽLABY PRO ZEMĚDĚLCE 12.490 KČ BEZ DPH/KUS

  17.3.2023

  230324013938

 • DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ REALIZACE - ŘÍMSOVÉ PREFABRIKÁTY NA ANTONÍNSKÉ MOSTY.

  16.3.2023

  230324013853

 • POČASÍ NÁM PŘEJE.. PRVNÍ LETOŠNÍ VÝROBA TNB - 240

  23.2.2023

  230324013815

 • DALŠÍ VELMI POVEDENÁ STAVBA Z NAŠEHO POHLEDOVÉHO ZDIVA - FOTBALOVÝ STADION FK POSTOLOPRTY.

  16.2.2023

  230324013732

 • VÝROBA A MONTÁŽ SKELETŮ HAL.

  7.2.2023

  230324013637

 • NÁŠ NOVÝ PRODUKT - BETONOVÉ STOLY NA MÍRU

  1.2.2023

  230324013513

 • MONTÁŽ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VYROBENÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ PRO DIALYZAČNÍ CENTRUM KLATOVSKÉ NEMOCNICE.

  27.1.2023

  230324013430

 • ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU U NÁS BYL SLUNEČNÝ. PŘEJEME VÁM DODATEČNĚ KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2023!

  4.1.2023

  230324013320

 • PAMÁTNÍK LEGENDÁRNÍHO BĚŽCE EMILA ZÁTOPKA BYL ÚSPĚŠNĚ ZHOTOVEN Z NAŠEHO UHPC BETONU A VYSTAVEN VE MĚSTĚ MILOVICE

  18.10.2022

  230324013237

 • VELICE POVEDENÁ REALIZACE NAŠICH VÝROBKŮ- BYTOVÝ DŮM PŘÍBRAM. POHLEDOVÉ SCHODY

  14.10.2022

  230324013152

 • ZAKÁZKOVÁ PREFA PRO NÁROČNÉHO ZÁKAZNÍKA V SRN.

  25.8.2022

  230324013026

 • NAŠE NOVÉ 90T SILO NA CEMENT

  10.8.2022

  230324012916

 • DNEŠNÍ VÝCHOD SLUNCE NAD BETONÁRKOU.

  3.8.2022

  230324012818

 • PROSTOROVÉ VÝZTUŽE PRO VÝZNAMNOU ZAKÁZKU JSOU PŘIPRAVENY.

  27.7.2022

  230324012707

 • NAŠE NOVÁ PUMPA V AKCI.

  30.6.2022

  230324012616

 • AKTUÁLNĚ VYRÁBÍME 50 000 KUSŮ TVÁRNIC TOB+S. ZBOŽÍ PRO ZÁKAZNÍKY MÁME DOSTATEK.

  15.6.2022

  230324012457

 • NAŠE ZAKÁZKOVÉ SCHODIŠTĚ LETÍ KE SVÉMU ZÁKAZNÍKOVI

  24.5.2022

  230324012403

 • MUZEUM DŘEVAŘSTVÍ V DLOUHÉ VSI U SUŠICE - DODALI JSME KOMPLETNÍ ŽB SKELET, OBVODOVÉ VNITŘNÍ ZDIVO A STROPY.

  18.5.2022

  230324012310

 • VÝSTAVBA OBJEKTU ŠKOLY V LETECH U DOBŘICHOVIC Z NAŠEHO POHLEDOVÉHO ZDIVA

  27.4.2022

  230324012120

 • VÝSTAVBA NAŠÍ NOVÉ HALY JE V PLNÉM PROUDU, VČERA SE BETONOVALO AŽ DO VEČERNÍCH HODIN

  13.4.2022

  230324011931

 • V SOBOTU NÁM DORAZILY OD NAŠEHO DODAVATELE NOVÉ FORMY NA BETONOVÉ BLOKY, DNES UŽ JEJICH VÝROBA JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY

  5.4.2022

  230324011851

 • NAŠE NOVÁ STAVITELNÁ FORMA NA ZTUŽIDLA JE JIŽ V AKCI

  1.4.2022

  230324011753

 • NOVÁ PUMPA NA BETON ZA AKČNÍ CENY

  28.3.2022

  230324011652

 • STÁLE MODERNIZUJEME, ABYCHOM ZVLÁDLI ZVÝŠENOU POPTÁVKU PO NAŠICH VÝROBCÍCH

  25.3.2022

  230324011333

Představení koncernu BSG

 

 • BSG - HOLDING s.r.o.

  Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4

  IČO: 06408770

 • BSG s.r.o.

  č.p. 99, 339 01 Předslav

  IČO: 02108232

 • BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o.

  č.p. 99, 339 01 Předslav

  IČO: 64834131

 • BSG - INVESTIČNÍ s.r.o.

  č.p. 99, 339 01 Předslav

  IČO: 17466849

 • BSG - RECYKLACE s.r.o.

  č.p. 99, 339 01 Předslav

  IČO: 21159564

 • BSG - DEVELOPMENT s.r.o.

  č.p. 99, 339 01 Předslav

  IČO: 26344084

 • BSG - STAVEBNÍ s.r.o.

  Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00 Plzeň

  IČO: 01498819

 • BSG - CONSTRUCTION s.r.o.

  Univerzitní 1118/61, Skvrňany, 301 00 Plzeň

  IČO: 19693974

 • BSG - KOMUNIKACE s.r.o.

  č.p. 99, 339 01 Předslav

  IČO: 17883261

 • BSG - PARCELY s.r.o.

  č.p. 99, 339 01 Předslav

  IČO: 17883148

Otevírací doba

letní                                Po-Pá 6:00 - 17:00

zimní (1.10.-31.3.)      Po-Pá 7:00 - 17:00

sobota                            po domluvě

Transportbeton

dodání po domluvě 24/7

 

Sdílejte s námi

Zásady ochrany osobních údajů

Spravovat cookies

Předslav 99

info@betonstavby.cz

376 360 150

IČ: 021 08 232

DIČ: CZ02108232

Společnost BSG s.r.o. je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29066

 

Obchodní oddělení

obchod@betonstavby.cz

376 360 172

Technické oddělení

krzanowska@betonstavby.cz

376 360 190

Expedice, Betonové směsi

expedice@betonstavby.cz

376 360 124